WSUS 3.0

WSUS 3.0 er lige om hjørnet. Nye muligheder såsom:

The WSUS 3.0 administration console has moved from a Web-based console to a plug-in to the Microsoft Management Console version 3.0. The new user interface provides the following features:

·      Home pages at each node containing an overview of the tasks associated with the node

·      Advanced filtering

·      New columns allowing you to sort updates according to MSRC number, MSRC severity, KB article, and installation status

·      Column selection, sorting, and reordering

·      Shortcut menus, allowing you to right-click and choose an action

·      Reporting integrated with update views

·      Custom views

Læs mere her:

http://download.microsoft.com/download/8/0/1/8018b3f4-8628-4540-8c9c-ee3dde406742/WSUS30Overview.doc

Advertisement

Definitionen af oppetid!

Hostingleverandører og øvrige service providers benytter ofte termen oppetid. Det er dog de færreste der efter min mening har beregnet bag en 99,9% oppetid betyder, og selve definitionen ”oppetid” er vagt beskrevet. Betydningen er stor for slutkunden da eventuel bod altid afgøres efter udregningen af nedetiden og ikke oppetiden. Forståelsen er derfor ofte som udgangspunkt omkring bod og konflikterne bag dette, når man som kunde ønsker at få pengene retur – specielt når serveren har været nede.

En normal udregning af oppetid forgår således:

Tilgængelighed = (total oppetid – summen af nedetiden) / total oppetid

Gængs for målingen er at der sættes fokus på 24 timer, 7 dage om ugen i 365 dage. Men som vi alle ved er dagen aldrig 24 timer, nærmere 23,59 og vi har derfor hvert 4. år skudår. Dette har en afgørende effekt, for som nedenstående tabel illustrere er der MINIMAL tid til nedetid, hvis man eksempelvis lover 99,9% oppetid.

Tilgængelighed 24 timers dag >8 timers dag
90% 876 timer 291,2 timer
95% 438 timer 145,6 timer
99% 87,6 timer 29,12 timer
99,9% 8,76 timer 2,91 timer
99,99% 52,56 minutter 17,47 minutter
99,999% 5,265 minutter 1,747 minutter
99,9999% 31,356 sekunder 10,483 sekunder

53 minutter er altså den nedetid, en given service må have på ét år ved 99,99% oppetid. Det er en meget snæver margin, og derfor må fokuset på hvordan bodsafregningen fastsættes være den faktuelle del ved en given SLA (service level agreement). Men benytter man den reelle tid frem for vores falske afrunding mister man altså dagligt ca. ½ minut!

Hvad værre er monitoreringen af oppetiden. Oftest er der tale om at én service skal være tilgængelig (eksempelvis din hjemmeside, eller e-mail).

Men hvad nu hvis du har outsourcet alt IT, og din SLA er omfattet af alt udstyr? Lad os tage eksemplet med en Citrix-farm på 4 servere. Oppetiden regnes nu som oftest ud fra ”hvor ofte kan jeg komme på min Citrix”. Da Citrix bestyr af et failover miljø, vil fejlen på én server give anledning til at du blot tilgår en anden. Altså din oppetid er ikke direkte målbar. Men reelt skulle målingen foretages på alle dine servere!

Tilgængelighed = ( summen af total oppetid for alle servere – summen af nedetiden for alle servere) / ( summen af total oppetid for alle servere

Dette medføre at hvis én server er nede i en hel 8-timers dag, og alle brugere kan komme på Citrix bliver tilgængeligheden = ca. 66%! Det kan jo slå bunden og boden af enhver service! Oftest er netop denne beregning benyttet til måling af redundante internet kredsløb, og derfor er det vigtigt at der stilles krav overfor leverandøren.